การออกแบบห้องครัวในรูปแบบสไตล์โมเดิร์นนั้น จะใช้หลักเพิ่มคุณค่าและเพิ่มศักยภาพในการใช้งานของสิ่งของต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า ประหยัดวัสดุ  ดังนั้นห้องครัวในสไตล์โมเดิร์นจึงจะมีการลดทอนองค์ประกอบของตกแต่งที่ฟุ่มเฟือยออก แต่จะมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ครบถ้วนและมีการตกแต่งที่มีความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งหรือ การปกปิดพื้นผิว แต่จะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติของวัสดุโครงสร้าง เนื่องจากคำว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ทันสมัย จึงหมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ ตามยุคนั้นๆ การตกแต่งห้องครัวจะใช้โทนสีขาว ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ที่ทันสมัย

และจัดสรรพื้นที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสมลงตัวสวยงาม มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ครบถ้วน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และตู้ชั้นเก็บของทำครัวต่างๆ ก็ดูมีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสามารถดูแลความและสะอาดได้ง่ายขึ้น ส่วนนั่งรับประทานอาหารใกล้ๆ พื้นที่ทำครัวก็มีโต๊ะนั่งทานอาหาร เป็นโต๊ะจากเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยงาม ซึ่งจะเข้ากันกับบรรยากาศของห้องที่เติมแต่งด้วยงานไม้โทนสีขาวเกือบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานภายในครัวในส่วนพื้นที่ครัวเล็กๆ แคบๆ แต่มีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานแต่ก็สวยงามด้วยการตกแต่งที่ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นด้วยงานไม้ ไล่ไปตั้งแต่งผนังจนถึงชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ และที่โดดเด่น คือ โคมไฟแขวนที่ให้บรรยากาศที่ทันสมัยในตัวเองเสมอ