การจัดห้องนอนสไตล์ Contemporary นั้น จะตกแต่งห้องออกมาในรูปแบบการตกแต่งแบบร่วมสมัย ซึ่งได้นำเอางานออกแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมาผสมกันอย่างกลมกลืนกับรูปแบบในอดีตอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ โดยจะมีจุดประสงค์เพื่อเอาความรู้สึกด้านอารมณ์ จากในอดีตมาแต่งเสริมเติมกลิ่น หรือเพิ่มคุณค่าให้กับการออกแบบห้องนอนของคุณ และทำให้คุณรู้สึกข้ามกาลเวลาไปกับการทำให้งานออกแบบนั้นๆ ซึ่งก็คือการให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค อย่ากลมกลืน โดยปกติแล้วการออกแบบในรูปแบบนี้มักจะมีรูปแบบการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่มีลวดลายซับซ้อน แต่หลังจากนั้นก็จะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้น หรือเพิ่มความรู้สึกในการพักผ่อนให้ผ่อนคลายไปกับกาลเวลาที่คุณสัมผัสได้ การออกแบบห้องนอนในลักษณะนี้มักจะออกแบบในหมู่ของผู้ที่มีอายุพอสมควรเพราะคนกลุ่มนี้จะผ่านยุคสมัยมาพอสมควรซึ่งได้เก็บสะสมรสนิยมที่ตนชื่นชอบและจะติดกับการออกแบบในลักษณะนั้นแต่พอกาลเวลาผ่านไปการออกแบบในลักษณะนั้นก็จะตกยุคตกสมัย ปัจจุบันจึงนำเอาการการจัดห้องนอนสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Bedroom) เข้ามาเพื่อที่จะให้ย้อนได้รับความรู้สึกนั้นกลับมาและกรมกลืนกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วย ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบห้องนอนสไตล์นี้ค่อนข้างแพร่หลายมากและมีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยม มากที่สุดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันเลยทีเดียว