ในปกติแล้วคนเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานในสถานที่ทำงาน หรือตามหน่วยงานต่างๆ วันละประมาณ 8 ชม.เป็นอย่างน้อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำงานเสร็จภายใน 8 ชม.ของเวลาทำงานเพียงแค่นั้น เพราะในบางครั้งเวลาที่งานยุ่งจริงๆ เราก็จำเป็นจะต้องหอบหิ้วงาน หิ้วการ กลับมาทำต่อที่บ้านอีกด้วย อย่าว่าแต่คนวัยทำงานเลยครับ นักเรียน นักศึกษาเวลาไปเรียนกลับมาบ้านยังต้องมีการบ้านต้องกลับมาทำที่บ้านเลยครับ หรือบางครั้งในบางคนมักจะคิดว่าการเอางานมาทำงานที่บ้าน หัวสมองแล่นกว่าที่ทำงานเยอะเพราะได้มีความเป็นส่วนตัว ในบรรยากาศที่ตัวเองคุ้นเคย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามุมหรือห้องทำงานในบ้านนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในบ้านซึ่งเราควรจะมีห้องทำงานที่เหมาะสม อำนวยความสะดวก และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้ เพื่อให้เป็นแรงจูงใจ ให้เราอยากที่จะทำงาน หรือ บางครั้งการมีห้องทำงาน ที่ตกแต่งได้ดี ยังอาจจะช่วย ผ่อนคลายเรื่องเครียดๆขณะทำงาน ได้อีกด้วย

ในห้องทำงานนั้นจะเป็นเป็นห้องที่รวบรวมเอาสิ่งที่ทันสมัยที่สุดเข้าไปไว้ในห้องนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในขณะที่เราทำงาน ซึ่งในห้องทำงานนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำนำสมัยอยู่มากมายและจะอัพเดทอยู่เสอม นั่นก็ทำให้เราต้องสะท้อนให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานออกแบบตกแต่งภายในห้องทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอยกตัวอย่างในอดีตภายในห้องอาจมี เพียงแค่ เครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และ เครื่องเล่นวิดีโอ เท่านั้น แต่ในปัจจุบันภายในห้องทำงานนั้น มีทั้งเครื่องเล่นดีวีดี ระบบเสียงรอบทิศทาง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แฟกซ์ สแกนเนอร์และ พริ้นเตอร์ นอกจากนี้บ้างบ้านในสมัยใหม่จะมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ที่ทันสมัย เพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินมีค่าภายในห้องอีกด้วยดังนั้นการออกแบบห้องทำงานในปัจจุบันนั้นต้องออกแบบมาเพื่อลองรับกับอุปกรณ์สมัยใหม่ให้เข้ากันได้หรือลงตัวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน และการออกแบบที่ดีนั้นจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเหมาะแก่การทำงานของทุกคนในครอบครัวได้ด้วยครับ