คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห้องครัวเป็นห้องที่ทำสำคัญที่สุดในบ้าน เนื่องจากการวางรูปแบบของห้องครัวที่ดี และสวยงาม รวมถึง การจัดให้ดูสะอาดตาโล่งและโปร่งก็จำทำให้ห้องครัวนั้นน่าใช้เป็นอย่างมากเหมาะแก่การดำเนินชีวิตของคุณ

ในปัจจุบันความต้องการห้องครัวสมัยใหม่มีมากขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวแบบใหม่ครบครัน เช่น เตาไฟฟ้า ตู้อบไฟฟ้า หม้อ กระทะไฟฟ้า แต่จะไม่ต้องการใช้งานเครื่องครัวหนักๆเหมือนสมัยก่อน ซึ่งหลายๆครอบครัวนั้นต้องการลดบทบาทที่แท้จริงของห้องครัวลงไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ครัวที่หนักอีกต่อไป ดังนั้นครัวในหลายๆบ้านจึงมีไว้เพื่อความสวยงาม และเป็นเพียงห้องที่เอาไว้อุ่นอาหารให้ร้อนเพื่อพร้อมรับประทานเท่านั้น

แต่ก็ยังมีครอบครัวอีกไม่น้อย ที่ต้องการครัวสมัยใหม่ที่ ดูหน้าตาดี สวย และสะอาด พร้อมรับการทำครัวหนักๆ รับกับความร้อน รับกับกลิ่นควัน คราบอาหาร คราบน้ำมันจากกระทะที่บนผนัง พื้น และเฟอร์นิเจอร์ครัว เราจึงไม่ควรละเลยกับการจัดการสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัวเหล่านี้ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกทุกคนครอบครัว

การทำให้ห้องครัวเป็นห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ ก็ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบห้องครัวให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เลือกอุปกรณ์เครื่องครัว และการตกแต่งที่คำนึงถึงการระบายอากาศ เพราะการระบายอากาศนั้นเป็นปัจจัยเอกของของครัว รวมถึงการดูแลจัดห้องครัวด้วยวิธีที่ปลอดภัย และควรเป็นห้องที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ครัวที่ดีควรได้รับการจัดสรรที่เก็บเครื่องทำครัว ให้เหมาะและเข้ากับลักษณะการใช้งาน หยิบฉวยได้ง่ายและสะดวก การเลือกใช้วัสดุ สี ในการตกแต่งปรับเปลี่ยนโฉมผนัง พื้น เคาน์เตอร์ทำครัว ตู้เก็บอุปกรณ์ครัว ควรให้มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน ไม่เก็บความชื้น ไม่ดูดซับกลิ่น ล้างคราบสกปรกได้ง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย อย่างเช่นวัสดุที่ทำมาจากสแตนเลส เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้ในห้องครัว ควรออกอย่างรัดกุมเพื่อการประกอบอาหารอย่างปลอดภัย เพราะในปัจจุบันมีเครื่องทุ่นแรงในการทำอาหารมากมาย ต้องใช้ปลักไฟจำนวนมากจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรตรวจสอบปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเนื่องจากห้องครัวเป็นที่เก็บอาหาร จึงมักจะมีแมลงหรือสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ มากมาย จึงต้องมีที่เก็บอาหารให้มิดชิด และต้องมีวิธีกำจัดแมลงที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ออกจากห้องครัว จึงควรจะมีการกำจัดแมลงและสัตว์ต่าง ๆ นี้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสมาชิกในบ้าน ด้วยวิธีชีวภาพโดยการเอาสมุนไพรไทยมาช่วยในการไล่แมลง และ การดักจับหนู การดักไล่แมลง เป็นต้น ซึ้งล้างจาน บนเคาน์เตอร์และบนเขียง เป็นที่เพาะพันธุ์แบคทีเรียชั้นดี ดังนั้นควรพยายามเลือกวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่ดูดซับเศษอาหารเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่นเคาน์เตอร์ที่กรุด้วยกระเบื้องเซรามิกเคลือบมัน ซึ่งจะทำความสะอาดง่าย และแข็งแรงไม่เป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย แต่อย่าลืมระมัดระวังร่องระหว่างแผ่น ซึ่งอาจกลายเป็นที่สะสมคราบเศษอาหารได้ ควรจะยาแนวในรอยต่อกระเบื้อง และจัดกระเบื้องให้ชิดกันมากที่สุด ควรจะมีผ้าเช็ดทำความสะอาดใกล้มือเพื่อใช้เช็ดถูทำความสะอาดเคาน์เตอร์ได้บ่อยครั้ง หากเลือกใช้เคาน์เตอร์ไม้หรือเขียงไม้ จะต้องเช็ดถูหรือล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ และที่สำคัญผ้าที่นำมาทำความสะอาดควรจะซัก และแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื่อโรค และผ้าเช็ดควรเปลี่ยนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค