การออกแบบห้องแต่งตัวในสไตล์โมเดิร์นนั้น จะใช้หลักคุณค่าและศักยภาพในการใช้งานของสิ่งต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า ประหยัดวัสดุ ดังนั้นห้องแต่งตัวในสไตล์โมเดิร์นจึงตัดสิ่งตกแต่งที่ฟุ่มเฟือยออก แต่จะมาใช้รูปทรงขั้นพื้นฐานที่มีความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งหรือ การปกปิดพื้นผิว แต่จะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติของวัสดุโครงสร้าง เนื่องจากคำว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ทันสมัย จึงหมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ ตามยุคนั้นๆ หลักในการออกแบบห้องแต่งตัวในสไตล์โมเดิร์นนั้นคือ รูปทรงต่างๆ ที่สามารถตอบสนองประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างสูงสุด ห้องแต่งตัวในสไตล์โมเดิร์นจะมีลักษณะเด่นในการใช้รูปทรงเรขาคณิต เช่น เส้นโค้งหรือสี่เหลี่ยม ที่เกิดจากส่วนหนึ่งของวงกลม และโครงสร้างก็สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี

หรือพูดง่ายๆก็คือ การออกแบบจะถูกกำหนดจากลักษณะการใช้งาน แต่จะไม่มีการตกแต่งส่วนเกินมากเกินไป เช่น การโชว์เสา คาน ขอบตู้ หรือโครงสร้างของห้องอย่างไม่ปิดปังโครงสร้างเดิม เช่น โชว์ความงามของเนื้อแท้ เหล็ก คอนกรีต กระจก หรือไม้ โดยจะถือว่าเป็นความงามชนิดหนึ่ง หลักการสำคัญของการออกแบบห้องแต่งตัวในสไตล์โมเดิร์นก็คือ ความสะดวกสบายในการใช่งาน และไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง เช่นออกแบบแล้วสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ทำความสะอาดง่าย หยิบใช้สอยทุกอย่างภายในห้องได้อย่างสะดวก  สรุปคือหลักของการออกแบบห้องแต่งตัวสไตล์โมเดิร์น คือ การเคารพในรูปร่างธรรมชาติของวัสดุ ไม่มีการตกแต่งปิดปังให้สิ้นเปลืองแต่จะต้องหยิบใช้สอยสิ่งของ เสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน